Privacy verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Flow Uden verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Waarom we gegevens nodig hebben
Flow Uden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het afhandelen van betalingen

Hoe lang we gegevens bewaren Flow Uden zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen met anderen
Flow Uden deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Flow Uden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Flow Uden gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@flowuden.nl. Flow Uden zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Flow Uden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@flowuden.nl

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Flow Uden kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:                                                   Nieuwe Markt 3C Postcode en plaats:                                                                                  5401 HB  UDEN

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:         69005605

Telefoonnummer:                                                               06-53716592 / 06-28184807

E-mailadres:                                                                          info@flowuden.nl